Bảng niêm yết giá Tour:

+ Tour trọn gói: 450.000

+ Tour tham quan: 270.000